BLOG: www.nnblog.be pagina 1 startblad dd 23/09/2020

Corona zaalschikking van het  auditorium van het 

Centrum Ysara

Op 19 september vond na lange sluitingstijd het eerste event plaats in het Centrum Ysara, nl. een optreden van de uitstekende groep The Diamonds met hits uit de jaren 1960 en 1970.

De Diensten van onze Stad hebben voor die gelegenheid  een originele zaalschikking uitgewerkt. De tribune werd naar achteren verschoven zodat de parterre veel groter wordt. Er werden tafels geplaatst voor 1, 2, 3, 4 en 5 personen. De deelnemers aan het event werden door de mensen van de Stad individueel begeleid naar de door hen gekozen tafel type.

Deze tafelschikking  en begeleiding zal ook toegepast worden op onze 3 volgende spreekbeurten: Het Klimaat, De Luchtvaart en Beethoven.
Aan jullie de keuze van tafel type. Laat het ons weten met welke vrienden jullie willen samenzitten. Dat kan door middel van onderstaand contactformulier die na invullen automatisch naar ons verzonden wordt. Bv ik wens apart te zitten, we zijn met ons twee, liefst bij koppel...., aan de tafel van..., enz... op de spreekbeurt van....

Wensen jullie lid te blijven of te worden van Neos Nieuwpoort betaal dan 30 €/p als lidgeld tot eind 2021
doe dit door overschrijving op rekening BE24 7360 3451 0038 van Neos Nieuwpoort en vermeldt
' lidgeld 2021' en naam,voornaam,adres,geboortedatum,mailadres en/of telefoon.

 vanaf pagina 71 wordt de presentatie van Mevrouw Friede Lox aangevuld met de Beeldhouwwerken in Nieuwpoort-Bad

bij aantikken van de dia's worden ze groter en kunnen ze stil gezet worden; bij Deel 3 staat het paginanummer onderaan

tik op volgende knoppen om direct naar de aangeduide pagina te gaan of naar de website

Wie zijn wij ?

Wat doen wij ?

In tegenstelling tot wat velen vermoeden staat Neos niet alleen open voor senioren uit de ondernemerswereld en of uit een vrij beroep. Neos is er voor iedereen die mee wil werken aan de beleving van culturele, sportieve en vormende onderwerpen en activiteiten. Bij Neos Nieuwpoort mag het méér dan gewoon zijn. We zijn er voor inwoners uit groot Nieuwpoort maar ook voor de tweede-verblijvers die zich nog meer willen integreren. Minstens iedere maand bieden we een activiteit, bij voorkeur gebracht tijdens de dag, afgesloten met een gepaste drink.

Van harte welkom. 

als een van de jongste clubs van NeosVZW gaan wij de volgende uitdagingen aan: meer mensen laten genieten van cultuur, het levenslang blijven leren, het meer bewegen, de wereld ontdekken, het volgen van de actualiteit, het organiseren van Nieuwpoortse activiteiten, hoe toelichten van maatschappelijke thema's,... en bovenal het stimuleren van de samenhorigheid.

kortom: leerrijk en gezellig

Hoe blijven we in contact?  

 1. via persoonlijk contact met een der Bestuursleden

 2. via onze uitnodigingen, mededelingen, affiches en flyers

 3.  via deze BLOG www.nnblog.be

een BLOG is een vereenvoudigde Website of ook anders gezegd een rolkrant. Alle info staat na mekaar en kan via de scrollknop achtereenvolgens gelezen worden

onze BLOG beschikt over 15 pagina's: het startblad met alle algemene info over onze club, zoals, wie zijn wij, wat doen wij, het bestuur met adressen, hoe lid worden, urgente mededelingen, veel gestelde vragen, eerstvolgende activiteit, contactformulier, etc..

Bovenaan rechts van deze Starpagina  staat een opsomming van de bladzijden; door deze of gene aan te klikken komen jullie op de gekozen pagina terecht

anders kan ook: op de pagina's staat telkens onderaan een link naar de andere pagina's.

Voorts vinden jullie hieronder een link naar Google, waar jullie ook terecht kunnen om ons op te zoeken

Wensen jullie lid te blijven of te worden van Neos Nieuwpoort betaal dan 30 €/p als lidgeld tot eind 2021

doe dit  door overschrijving op rekening BE24 7360 3451 0038 van Neos Nieuwpoort en vermeldt 

 ' lidgeld 2021' en naam,voornaam,adres,geboortedatum,mailadres en/of telefoon.

LET OP: beloning voor hen die nieuwe leden aanbrengen.

Ook voor Neos, als vereniging, is de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming = GDPR: General Data Protection Regulation) voortaan van toepassing. Neos vzw en dus ook de club Neos Nieuwpoort, verzamelt van haar leden een aantal van persoonsgegevens van gerechtvaardigd belang voor haar soepele werking.

Welke gegevens houden we bij in onze centrale database voor het ledenbeheer, activiteitenbeheer en boekhouding? 
>Identificatie
(voornaam, naam, volledig adres), 
>Communicatie
(vaste en/of mobiele telefoon, e-mail adres),
>Geboortedatum:
karakterisering van ons doelpubliek en subsidie van activiteiten.

Met de hulp als nodig, houden we deze gegevens bij en in orde op basis van het lidmaatschap. Daarop gebaseerd gaan we ervan uit dat de leden verder onze berichten wensen te ontvangen. Verdere vragen kunnen gericht worden aan de voorzitter of secretaris of via het adres neosnieuwpoort@telenet.be.     Hiermee gerelateerd is het punt van toestemming en gebruik van foto's en beeldmateriaal. Vind men het NIET leuk om herkenbaar op onze foto's te staan? Laat het dan snel weten aan de voorzitter of de secretaris!

Beknopte privacyverklaring

De persoonsgegevens van de leden worden verwerkt door Neos vzw en Neos Nieuwpoort, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van de inschrijving (lidmaatschap) en om de leden op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om senioren te verenigen en hun vrijgekomen tijd op een maatschappelijke zinvolle manier in te vullen.

Indien een lid niet wil dat wij haar/zijn gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op neosnieuwpoort@telenet.be.

Via dat adres kan een lid ook altijd vragen welke gegevens wij over haar/hem verwerken en ze verbeteren of laten wissen.


dubbel lidgeld:
Wie zoveel mogelijk activiteiten van twee (of meer) clubs wenst bij te wonen betaalt in elk van de clubs het volledige lidgeld. Wie in dat geval is moet dit ons via mail laten weten met vermelding van hun lidnummer bij de andere club en hun bankrekeningnummer. Neos betaalt dan 25 euro terug zodat je voor de tweede club enkel 5 euro betaalt. 

Het Bestuur dd 07/09/2019

André,Fred,Johan,Norbert,Paul,Ivan,Rudi,Rosemarie,Pierre

Ere-Voorzitter: Norbert De Jongh   0474 325322         dejongh.norbert@gmail.com

Voorzitter:     Ivan Schoonooghe 

0495 234399            isc@compaqnet.be

O/Voorzitter:  Rosemarie Pfanner 0474 572291     rosemarie.pfanner@gmail.com

Pierre De Medts 0475 462377  Secretaris                pdemedts@telenet.be      

Johan Van de Pitte 0477 685645 Penningmeester en ledenadministratie johanvdpitte@gmail.com

Fred Zwaenepoel 0475 813316 PR/Communicatie/Webmaster zwf1302@gmail.com

Paul Markey 0476 477460            Lokale activiteiten  ppmarkey@skynet.be

André De Ceuninck 0494 548906 Programmatie      andredc@icloud.com 

Rudi Heuninck 0495 567953  Evenementen  rudi.heuninck@gmail.com

Cultuurraad en Senioren Adviesraad: Pierre De Medts   

Neos Nieuwpoort c/o

Pierre De Medts, Secretaris 0475/462377 

Hendrik Geeraertplein, 4  8620 Nieuwpoort

of via bovenstaand online emailadres of onderstaand formulier; vul dit formulier in en druk op de knop 'indienen'

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: FAQ'S

vragen

 1. Is NEOS Nieuwpoort NN een onderdeel van een groter geheel?
 2. zijn er andere clubs in de regio?

 3. wie richt activiteiten in ?

 4. hoe zit het bij ons qua toegankelijkheid en  reservering

 5. wat zijn zoal de toegangsprijzen bij de open deur activiteiten van NN?

 6. wat  zijn de prijzen van de andere activiteiten van NN?

 7. quid activiteiten van NEOS nationaal en Provinciaal?

 8. kunnen NNleden participeren aan activiteiten van andere clubs?

 9. hoeveel betalen leden van andere clubs voor onze activiteiten?

 10. Wat is de ledenprijs voor 2019-2020-2021 ? zijn er extras ?

antwoorden vervolg

8.     uiteraard; voor de kostprijs ervan gelden de regels van de inrichtende club

9.  tot 3 x toe  de prijs van onze leden, nadien de niet- leden prijs of lid worden

10. blijft 30 €/p geldig tot einde 2021

antwoorden

 1. ja, NEOS Nieuwpoort is één  van de meer dan 60 clubs van NEOS West Vlaanderen, die op zijn beurt een afdeling is van NEOSVZW Nationaal, die in het totaal meer dan 35000 leden telt
 2. ja, in Oostende, Koksijde, De Panne, Middelkerke,  Diksmuide en Veurne

 3. we onderscheiden 3 inrichters: wijzelf, onze provincie WVL en NEOS Nationaal; naargelang van de organisator verschillen de deelnemingsvoorwaarden

 4. 4. bij Neos Nieuwpoort ( NN)  onderscheiden we  2 soorten : enerzijds  "de open deur" activiteiten, voor iedereen toegankelijk  waarvoor geen inschrijvingen noodzakelijk zijn en ter plekke wordt betaald, en anderzijds gelegenheden waarvoor wel inschrijving EN betaling op voorhand noodzakelijk zijn

 5. de inkom voor NNleden wordt bij de open deur activiteiten zo laag mogelijk gehouden en dekt uitsluitend  de externe kosten: spreker, koffieonthaal, receptie acheraf , zaalhuur en zaaltechnieker; normaliter bedraagt dat niet meer dan 10 €/p;  aan de niet-leden wordt 5 € extra gevraagd 

 6. voor daguitstappen, BBQ, Kaas en Wijn,  enz.. wordt de kostprijs aangerekend voor NNleden en 5€ extra voor de vrienden en familie; voor kids is er altijd een gereduceerde prijs( ca 50 % );  bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers  zal voorrang verleend worden aan de leden; de niet-leden komen in dat geval op een wachtlijst.  

 7. deze activiteiten zijn uitsluitend voorbehouden aan leden; de kostprijs is ad hoc; voor verre bestemmingen ( Brussel, Antwerpen) is het transport inbegrepen; op tijd inschrijven mits betalen is noodzakelijk;

Gedurende de Corona periode zijn inschrijvingen vooraf verplicht

annulaties en terugbetaling

 1. alle activiteiten ingericht door Neos Nationaal ( NNat) en /of Neos West -Vlaanderen (NWV) zijn uitsluitend voorbehouden voor leden; in de tabel hierboven staat het aantal kaarten die wij op voorhand besteld hebben en hun prijs; ook wordt de uiterste datum van verkoop vermeld. De verkochte kaarten worden niet terugbetaald bij annulatie na de uiterste datum van verkoop, daar wij dan ook deze kaarten al hebben moeten betalen. De enige oplossing is dan de kaarten doorgeven aan vrienden en /of familie.
 2. voor wat onze eigen activiteiten (NN) betreft zijn de regels enigszins anders. We onderscheiden 4 categorieën.
 3. tot de eerste categorie behoren activiteiten die uitsluitend voorbehouden zijn voor leden en gratis zijn; de Nieuwjaarsreceptie is er zo één. Hiervoor moet er niets op voorhand gedaan worden: de deuren staan wijd open voor alle leden. Deze activiteiten krijgen een gele kleur in het jaaroverzicht. Annulaties en terugbetalingen zijn niet aan de orde.

 4. de tweede categorie omvat activiteiten waarvoor op voorhand moet betaald worden; meestal zijn de plaatsen hiervoor beperkt. We hebben hiervoor een ledenprijs bepaald op basis van de kosten/overeenkomsten die wijzelf hebben tov van inrichtende derden of toeleveranciers: denk maar aan de BBQ, het bezoek aan Ter Duinen of een busuitstap. Ook vrienden en kennissen die (nog) geen lid zijn, zijn welkom. Zij moeten evenwel 5 € extra betalen/p en kunnen bij overboeking op een wachtlijst geplaatst worden volgens het principe "first in, first out". Dit zijn de roze activiteiten. Voor deze evenementen gelden dezelfde annulatie regels als die onder punt 1

 5. de derde categorie zijn alle spreekbeurten die in het CC Ysara en per uitzondering in het CC City worden gehouden. Zij zijn wat wij noemen " open deur" events en iedereen is welkom. Het aantal plaatsen is niet beperkt. De niet-leden betalen 5 € meer dan de leden. Er moeten geen reserveringen of vooruitbetalingen uitgevoerd worden: alle betalingen gebeuren ter plekke aan het onthaal in cash. De leden worden verzocht hun lidkaart bij zich te hebben en te tonen op verzoek. Dit zijn de groene activiteiten met vermelding "od". Annulaties en terugbetalingen zijn niet aan de orde.

 6. De blauwe activiteiten zijn uitsluitend voor leden en moeten gereserveerd worden mits betaling vooraf op BE24 7360 3451 0038 van Neos Nieuwpoort.
  Annulaties worden integraal terugbetaald voor zover wij zelf niet hebben moeten voorschieten of reeds betaald hebben aan onze leveranciers of inrichtende derden

.