BLOG www.nnblog.be   dd 17/08/18 startblad          225 leden

voortaan zullen we hier de laatste  watjes en weetjes plaatsen

Met NEOS Nieuwpoort naar het Europees Parlement : laatste dag om in te schrijven

 nieuw op 21 december 2018 : eerste editie van de grote NN Beeldquiz:  meer uitleg op pagina 2 !

indien jullie wensen deel te nemen aan de quiz , dien gewoon volgend formulier in

>De Algemene Vergadering waarop alle leden worden uitgenodigd, zal doorgaan  op 09/11/18  in de CC Ysara  omstreeks 16:30 na de spreekbeurt van Notaris  Bruno Van Damme; nadien volgt de gebruikelijke receptie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> programma voor 2019-zie ook pagina 7 

----------------------------------------------------------------------------

>Met NEOS Nieuwpoort naar het Europees Parlement en historische wandeling hartje Brussel o.l.v. onze secretaris Jan; de bus vertrekt om 08:00 aan de vismijn; de prijs all-in is 48 € voor leden; + 5 € voor niet-leden; inschrijving via betaling op BE24 7360 3451 0038 ; duidelijk de voor-en familienaam + geboortedatum + adres + nationaliteit vermelden; deze info wordt door de EU gevraagd; er is ook controle aan de ingang; vergeet jullie identiteitskaart niet;

-----------------------------------------------------------------------------------

>overzicht rest activiteiten 2018 en aanzet 2019; stand op 12/08/2018

 Nog eens herinneren: voor de events "open deur" ( od ) wordt er ter plekke betaald; niet nodig om over te schrijven! 

Neos, het NEtwerk van Ondernemende Senioren,  brengt je in contact met mensen zoals JIJ en IK

De hoofdwerking van NEOS bevindt zich bij de plaatselijke afdelingen van elke Vlaamse provincie.

Deze afdelingen, zoals NEOS Nieuwpoort, steunen op vier pijlers:

1. het privé-initiatief,

2. de vrijwillige en onbaatzuchtige inzet,

3. de wil cultuur in de praktijk te brengen,

4. en tenslotte het stijlvol brengen van activiteiten en manifestaties.

In dit tijdperk van veel vrije tijd brengt NEOS mensen bij elkaar en spreekt hen aan met de schoonheid van woord en muziek, van beeld en vorm.

Het reikt hen kennis aan, inzichten en meningen waardoor ze meer gaan weten over zichzelf en de samenleving.

Ze bouwt aan levensverdieping en meer mondigheid.

Neos is meer dan "vereniging" het is ook "beweging" die optreedt als actieve behartiger van het cultuurbelang.
NEOS brengt cultuur dicht bij de mensen. Het oriënteert zijn werking op een zo ruim mogelijk publiek.

Naast de algemene oriëntaties, stellingnames, initiatieven en publicaties die op nationaal en provinciaal niveau worden genomen, organiseren de plaatselijke afdelingen ieder jaar een groot aantal excursies, spreekbeurten, film en toneel, concerten en tentoonstellingen.

De uitvoering en werking ervan wordt gedragen door het vrijwillige engagement van bestuursleden en medewerkers.


Norbert Dejongh Voorzitter


NEOS wil een vereniging zijn waar mensen:

  • graag omgaan met andere mensen
  • ervaringen uitwisselen in taal en levenskunst,
  • participeren aan het sociale culturele leven (sportleven,, welzijnszorg, zelfhulpgroep)
  • en gebruik maken van de culturele infrastructuur (musea, bibliotheken, culturele centra).

Het stijgend ledenaantal ,nu 32600, waarvan 12600 in West Vlaanderen en de toename van het aantal afdelingen( 208) bewijzen dat steeds meer senioren oor hebben voor de boodschap die NEOS wil uitdragen.

Dit bewijst dat de pessimisten die voor het verenigingsleven geen toekomst meer zien het verkeerd voor hebben

Wie zijn wij ?

Wat doen wij ?

In tegenstelling tot wat velen vermoeden staat Neos niet alleen open voor senioren uit de ondernemerswereld en of uit een vrij beroep. Neos is er voor iedereen die mee wil werken aan de beleving van culturele, sportieve en vormende onderwerpen en activiteiten. Bij Neos Nieuwpoort mag het méér dan gewoon zijn. We zijn er voor inwoners uit groot Nieuwpoort maar ook voor de tweede-verblijvers die zich nog meer willen integreren. Minstens iedere maand bieden we een activiteit, bij voorkeur gebracht tijdens de dag, afgesloten met een gepaste drink.

Van harte welkom. 

als een van de jongste clubs van NeosVZW gaan wij de volgende uitdagingen aan: meer mensen laten genieten van cultuur, het levenslang blijven leren, het meer bewegen, de wereld ontdekken, het volgen van de actualiteit, het organiseren van Nieuwpoortse activiteiten, hoe toelichten van maatschappelijke thema's,... en bovenal het stimuleren van de samenhorigheid.

kortom: leerrijk en gezellig

Hoe blijven we in contact?  

  1. via persoonlijk contact met een der Bestuursleden

  2. via onze uitnodigingen, mededelingen, affiches en flyers

  3.  via deze BLOG www.nnblog.be

een BLOG is een vereenvoudigde Website of ook anders gezegd een rolkrant. Alle info staat na mekaar en kan via de scrollknop achtereenvolgens gelezen worden

onze BLOG beschikt over 6 pagina's:

  1. startblad met alle algemene info over onze club, zoals, wie zijn wij, wat doen wij, het bestuur met adressen, hoe lid worden, urgente mededelingen, veel gestelde vragen, eerstvolgende activiteit, contactformulier, etc...

  2. activiteiten 2018: de toekomstige activiteiten voor 2018 worden uitvoerig voorgesteld en kunnen online gereserveerd worden

  3. activiteiten 2016-17: overzicht van de jaarprogramma's 2016 en 2017

  4. fotogalerij A vanaf oktober 2016 tem 15 november 2017

  5. fotogalerij B vanaf 16/11/2017

  6. sponsors en vrienden

  7. voorlopig programma voor 2019

  8. Kortingen voor Neos Leden

  9. fotogalerij vanaf 15/06/2018

bovenaan rechts van deze Starpagina  staat een opsomming van de bladzijden; door deze of gene aan te klikken komen jullie op de gekozen pagina terecht

anders kan ook: op de pagina's staat telkens onderaan een link naar de andere pagina's.

Voorts vinden jullie hieronder een link naar Google, waar jullie ook terecht kunnen om ons op te zoeken

Wensen jullie lid te worden van Neos Nieuwpoort betaal dan 25 €/p als lidgeld tot eind 2018 

doe dit  door overschrijving op rekening BE24 7360 3451 0038 van Neos Nieuwpoort en vermeldt 

 ' lidgeld 2018' en naam en voornaam.

 +JE VOLLEDIG ADRES, GEBOORTEDATUM, E-MAILADRES, EN VASTE OF MOBIELE TELEFOON  mail je door naar onze secretaris via neosnieuwpoort@telenet.be  


-----------------------------------------------

Ook voor Neos, als vereniging, is de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming = GDPR: General Data Protection Regulation) voortaan van toepassing. Neos vzw en dus ook de club Neos Nieuwpoort, verzamelt van haar leden een aantal van persoonsgegevens van gerechtvaardigd belang voor haar soepele werking.

Welke gegevens houden we bij in onze centrale database voor het ledenbeheer, activiteitenbeheer en boekhouding? 
>Identificatie
(voornaam, naam, volledig adres), 
>Communicatie
(vaste en/of mobiele telefoon, e-mail adres),
>Geboortedatum:
karakterisering van ons doelpubliek en subsidie van activiteiten.

Met de hulp als nodig, houden we deze gegevens bij en in orde op basis van het lidmaatschap. Daarop gebaseerd gaan we ervan uit dat de leden verder onze berichten wensen te ontvangen. Verdere vragen kunnen gericht worden aan de voorzitter of secretaris of via het adres neosnieuwpoort@telenet.be.     Hiermee gerelateerd is het punt van toestemming en gebruik van foto's en beeldmateriaal. Vind men het NIET leuk om herkenbaar op onze foto's te staan? Laat het dan snel weten aan de voorzitter of de secretaris!

Beknopte privacyverklaring

De persoonsgegevens van de leden worden verwerkt door Neos vzw en Neos Nieuwpoort, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van de inschrijving (lidmaatschap) en om de leden op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om senioren te verenigen en hun vrijgekomen tijd op een maatschappelijke zinvolle manier in te vullen.

Indien een lid niet wil dat wij haar/zijn gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op neosnieuwpoort@telenet.be.

Via dat adres kan een lid ook altijd vragen welke gegevens wij over haar/hem verwerken en ze verbeteren of laten wissen.


Het bestuur

andré, jan, fred, rudi, ivan, johan, norbert, rosemarie,  walter, paul
andré, jan, fred, rudi, ivan, johan, norbert, rosemarie, walter, paul


Norbert De Jongh 058 236905 Voorzitter dejongh.norbert@gmail.com

Walter Boeckx 0479 841924 o/Voorzitter walter.boeckx@telenet.be

Jan Van Herp 058 625140 Secretaris     jan.vanherp@telenet.be

Rudi Heuninck 0495 567953  Programmatie rudi.heuninck@gmail.com


Johan Van de Pitte 0477 685645 Penningmeester johanvdpitte@gmail.com

Fred Zwaenepoel 0475 813316 PR/Communicatie/Webmaster zwaenepoel.fred@telenet.be

Rosemarie Pfanner 0474 572291 Lokale activiteiten rosemarie.pfanner@gmail.com 

André De Ceuninck 0494 548906 Lid          andredc@icloud.com

Paul Markey 058 235569 Lokale activiteiten                     ppmarkey@skynet.be

Ivan Schoonooghe 0495 234399 Lokale activiteiten            isc@compaqnet.be

Walter Boeckx en Ivan Schoonooghe : vertegenwoordigers van Neos Nieuwpoort in de SAR en de Cultuurraad.

CONTACT: neosnieuwpoort@telenet.be 

of onze Secretaris Jan Van Herp  058 62 51 40

of via onderstaand online formulier; vul dit formulier  in en druk op de knop 'indienen'

online contactformulier

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

vragen

  1. Is NEOS Nieuwpoort NN een onderdeel van een groter geheel?
  2. zijn er andere clubs in de regio?

  3. wie richt activiteiten in ?

  4. hoe zit het bij ons qua toegankelijkheid en  reservering

  5. wat zijn zoal de toegangsprijzen bij de open deur activiteiten van NN?

  6. wat  zijn de prijzen van de andere activiteiten van NN?

  7. quid activiteiten van NEOS nationaal en provenciaal?

  8. kunnen NNleden participeren aan activiteiten van andere clubs?

  9. hoeveel betalen leden van andere clubs voor onze activiteiten?

  10. Wat is de ledenprijs voor 2017-2018 ? zijn er extra's ?

antwoorden vervolg

8.     uiteraard; voor de kostprijs ervan gelden de regels van de inrichtende club

9.  tot 3 x toe  de prijs van onze leden, nadien de niet- leden prijs of lid worden

10. blijft 25 €/p geldig tot einde 2018;

antwoorden

  1. ja, NEOS Nieuwpoort is één  van de 56 clubs van NEOS West Vlaanderen, die op zijn beurt een afdeling is van NEOSVZW Nationaal, die in het totaal meer dan 32600 leden telt
  2. ja, in Oostende, Koksijde, De Panne, Diksmuide en Veurne

  3. we onderscheiden 3 inrichters: wijzelf, onze provincie en NEOSVZW; naargelang van de organisator verschillen de deelnemingsvoorwaarden

  4. bij Neos Nieuwpoort ( NN) zij alle activiteiten voor iedereen toegankelijk en onderscheiden we  2 soorten : enerzijds  de open deur activiteiten waarvoor geen inschrijvingen noodzakelijk zijn, en anderzijds gelegenheden waarvoor wel inschrijving EN betaling op voorhand noodzakelijk zijn

  5. de inkom voor NNleden wordt bij de open deur activiteiten zo laag mogelijk gehouden en dekt uitsluitend  de externe kosten: spreker, koffieonthaal, receptie acheraf , zaalhuur en zaaltechnieker; normaliter bedraagt dat niet meer dan 10 €/p;  aan de niet-leden wordt 5 € extra gevraagd 

  6. voor daguitstappen, BBQ, Kaas en Wijn,  enz.. wordt de kostprijs aangerekend voor NNleden en 5€ extra voor de vrienden en familie; voor kids is er altijd een gereduceerde prijs( ca 50 % )  

  7. deze activiteiten zijn uitsluitend voorbehouden aan leden; de kostprijs is ad hoc; voor verre bestemmingen ( Brussel, Antwerpen) is het transport inbegrepen; op tijd inschrijven en betalen is noodzakelijk;