WEBSITE       www.nnblog.be         pagina 1  startblad        dd 19/08/19     248 leden 

3de editie van de BBQ op zondag 11 augustus  2019;

87 deelnemers; winderig met af en toe zon; lekker eten en overvloedig drank; opnieuw prima organisatie door de mensen van Sport Vlaanderen;

meer foto's op pagina 11 

Quiz 2019

wij hebben een aparte pagina 13 geopend voor de jaarlijkse beeldquiz  op de vrijdag vóór Kerstmis, nl 20/12/2019

NIEUWE PAGINA 12

Wij hebben op pagina 12 een diareeks geplaatst die een algemene voorstelling geeft van NEOS Nieuwpoort; deze zal vertoond worden op de Verenigingendag dag van de Stad Nieuwpoort op 14 september 2019 in de zaal Iseland boven de Vismijn; zij dient om vrienden en kennissen warm te maken om lid te worden  van onze Vereniging.

voortaan zullen we hier de laatste  watjes en weetjes plaatsen

Norbert die tachtig jaar is geworden is niet langer Voorzitter  van onze club; hij maakt plaats voor een jonger iemand die binnenkort wordt verkozen.

wij wensen hem in naam van al onze leden van harte te bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan de start en opbouw van Neos Nieuwpoort die op 3 jaar tijd een begrip is geworden in onze Stad .

ook dank aan zijn echtgenote Ria.

het gaat hen goed !

Hiernaast een uittreksel van zijn boodschap ter gelegenheid van  de oprichting van Neos Nieuwpoort in oktober 2016.


De hoofdwerking van NEOS bevindt zich bij de plaatselijke afdelingen van elke Vlaamse provincie.

In dit tijdperk van veel vrije tijd brengt NEOS mensen bij elkaar en spreekt hen aan met de schoonheid van woord en muziek, van beeld en vorm.

Het reikt hen kennis aan, inzichten en meningen waardoor ze meer gaan weten over zichzelf en de samenleving.

Ze bouwt aan levensverdieping en meer mondigheid.

Neos is meer dan "vereniging" het is ook "beweging" die optreedt als actieve behartiger van het cultuurbelang.
NEOS brengt cultuur dicht bij de mensen. Het oriënteert zijn werking op een zo ruim mogelijk publiek.

Naast de algemene oriëntaties, stellingnames, initiatieven en publicaties die op nationaal en provinciaal niveau worden genomen, organiseren de plaatselijke afdelingen ieder jaar een groot aantal excursies, spreekbeurten, film en toneel, concerten en tentoonstellingen.

De uitvoering en werking ervan wordt gedragen door het vrijwillige engagement van bestuursleden en medewerkers.


Norbert De Jongh 2016

.

> prijzen en stand inschrijvingen op 19/08/2019  

even herinneren: "inschrijven = betalen op BE24 7360 3451 0038 met vermelding van de activiteit , datum en het aantal kaarten; voor alle roze en blauwe activiteiten ( bv BBQ, K&W,.... ) kan NU al ingeschreven worden !


de gele activiteiten zijn alleen voor leden en gratis; er moet NIET ingeschreven worden

de groene activiteiten zijn "open deur, od" en iedereen is welkom; er wordt betaald aan de kassa aan de ingang; hier bevinden zich eveneens de lidkaarten.

> de Algemene Leden Vergadering 2018-19 sluit aan bij de spreekbeurt over het Klimaat van Pieter Boussemaere op 06 september e.k.- zie pagina 2

> op 14 september in zaal Iseland boven de vismijn gaat de Verenigingendag van de Stad Nieuwpoort door. Wij zijn er ook; kom met jullie vrienden een bezoekje brengen aan onze stand; dit kan vanaf 11:00- zie pagina 2 

> TIP: we beschikken al over 5 fotogalerijen: A tot E met tal van souvenirs; als men de foto's aantikt bekomt men een vergroting

zie detail programma 2019 op pagina 2

zie ook detail van het programma 2020 op pagina 10

in Neos Magazine en op de website van NeosVzw www.neosvzw.be staan activiteiten en events die ingericht worden door NeosVzw die wij hier niet hernemen op onze Blog.

in geval van interesse kunnen jullie ofwel rechtstreeks boeken bij NeosVzw ofwel via ons Secretariaat op neosnieuwpoort@telenet.be

Wie zijn wij ?

Wat doen wij ?

In tegenstelling tot wat velen vermoeden staat Neos niet alleen open voor senioren uit de ondernemerswereld en of uit een vrij beroep. Neos is er voor iedereen die mee wil werken aan de beleving van culturele, sportieve en vormende onderwerpen en activiteiten. Bij Neos Nieuwpoort mag het méér dan gewoon zijn. We zijn er voor inwoners uit groot Nieuwpoort maar ook voor de tweede-verblijvers die zich nog meer willen integreren. Minstens iedere maand bieden we een activiteit, bij voorkeur gebracht tijdens de dag, afgesloten met een gepaste drink.

Van harte welkom. 

als een van de jongste clubs van NeosVZW gaan wij de volgende uitdagingen aan: meer mensen laten genieten van cultuur, het levenslang blijven leren, het meer bewegen, de wereld ontdekken, het volgen van de actualiteit, het organiseren van Nieuwpoortse activiteiten, hoe toelichten van maatschappelijke thema's,... en bovenal het stimuleren van de samenhorigheid.

kortom: leerrijk en gezellig

Hoe blijven we in contact?  

 1. via persoonlijk contact met een der Bestuursleden

 2. via onze uitnodigingen, mededelingen, affiches en flyers

 3.  via deze BLOG www.nnblog.be

een BLOG is een vereenvoudigde Website of ook anders gezegd een rolkrant. Alle info staat na mekaar en kan via de scrollknop achtereenvolgens gelezen worden

onze BLOG beschikt over 11 pagina's: het startblad met alle algemene info over onze club, zoals, wie zijn wij, wat doen wij, het bestuur met adressen, hoe lid worden, urgente mededelingen, veel gestelde vragen, eerstvolgende activiteit, contactformulier, etc..

Bovenaan rechts van deze Starpagina  staat een opsomming van de bladzijden; door deze of gene aan te klikken komen jullie op de gekozen pagina terecht

anders kan ook: op de pagina's staat telkens onderaan een link naar de andere pagina's.

Voorts vinden jullie hieronder een link naar Google, waar jullie ook terecht kunnen om ons op te zoeken

Wensen jullie lid te worden van Neos Nieuwpoort betaal dan 30 €/p als lidgeld tot eind 2020 

doe dit  door overschrijving op rekening BE24 7360 3451 0038 van Neos Nieuwpoort en vermeldt 

 ' lidgeld 2020' en naam en voornaam.

 +JE VOLLEDIG ADRES, GEBOORTEDATUM, E-MAILADRES, EN VASTE OF MOBIELE TELEFOON 

mail je door naar onze secretaris via neosnieuwpoort@telenet.be

voor hen die dat wensen kan ook een foto ( pasfoto)  toegevoegd worden

Ook voor Neos, als vereniging, is de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming = GDPR: General Data Protection Regulation) voortaan van toepassing. Neos vzw en dus ook de club Neos Nieuwpoort, verzamelt van haar leden een aantal van persoonsgegevens van gerechtvaardigd belang voor haar soepele werking.

Welke gegevens houden we bij in onze centrale database voor het ledenbeheer, activiteitenbeheer en boekhouding? 
>Identificatie
(voornaam, naam, volledig adres), 
>Communicatie
(vaste en/of mobiele telefoon, e-mail adres),
>Geboortedatum:
karakterisering van ons doelpubliek en subsidie van activiteiten.

Met de hulp als nodig, houden we deze gegevens bij en in orde op basis van het lidmaatschap. Daarop gebaseerd gaan we ervan uit dat de leden verder onze berichten wensen te ontvangen. Verdere vragen kunnen gericht worden aan de voorzitter of secretaris of via het adres neosnieuwpoort@telenet.be.     Hiermee gerelateerd is het punt van toestemming en gebruik van foto's en beeldmateriaal. Vind men het NIET leuk om herkenbaar op onze foto's te staan? Laat het dan snel weten aan de voorzitter of de secretaris!

Beknopte privacyverklaring

De persoonsgegevens van de leden worden verwerkt door Neos vzw en Neos Nieuwpoort, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van de inschrijving (lidmaatschap) en om de leden op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om senioren te verenigen en hun vrijgekomen tijd op een maatschappelijke zinvolle manier in te vullen.

Indien een lid niet wil dat wij haar/zijn gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op neosnieuwpoort@telenet.be.

Via dat adres kan een lid ook altijd vragen welke gegevens wij over haar/hem verwerken en ze verbeteren of laten wissen.


Het bestuur dd 12/08/19

Ere-Voorzitter: Norbert De Jongh   058 236905          dejongh.norbert@gmail.com

Pierre De Medts 0475 462377  Secretaris                 pdemedts@telenet.be      

Johan Van de Pitte 0477 685645 Penningmeester en ledenadministratie johanvdpitte@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neos Nieuwpoort  c/o Pierre De Medts, Secretaris

0475/462377      Hendrik  Geeraertplein, 4      8620 Nieuwpoort

of via bovenstaand  online emailadres of onderstaand formulier; vul dit formulier in en druk op de knop 'indienen'

Fred Zwaenepoel 0475 813316 PR/Communicatie/Webmaster zwf1302@gmail.com

Rosemarie Pfanner 0474 572291 Lokale activiteiten en programmatie rosemarie.pfanner@gmail.com 

Paul Markey 058 235569 Lokale activiteiten  ppmarkey@skynet.be

André De Ceuninck 0494 548906 Programmatie      andredc@icloud.com 

Rudi Heuninck 0495 567953  Programmatie   rudi.heuninck@gmail.com

Ivan Schoonooghe 0495 234399

Lokale activiteiten en Senioren AdviesRaad   isc@compaqnet.be


online contactformulier

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: FAQ'S

vragen

 1. Is NEOS Nieuwpoort NN een onderdeel van een groter geheel?
 2. zijn er andere clubs in de regio?

 3. wie richt activiteiten in ?

 4. hoe zit het bij ons qua toegankelijkheid en  reservering

 5. wat zijn zoal de toegangsprijzen bij de open deur activiteiten van NN?

 6. wat  zijn de prijzen van de andere activiteiten van NN?

 7. quid activiteiten van NEOS nationaal en Provenciaal?

 8. kunnen NNleden participeren aan activiteiten van andere clubs?

 9. hoeveel betalen leden van andere clubs voor onze activiteiten?

 10. Wat is de ledenprijs voor 2018-2019 ? zijn er extra's ?

antwoorden vervolg

8.     uiteraard; voor de kostprijs ervan gelden de regels van de inrichtende club

9.  tot 3 x toe  de prijs van onze leden, nadien de niet- leden prijs of lid worden

10. blijft 25 €/p geldig tot einde 2019;

antwoorden

 1. ja, NEOS Nieuwpoort is één  van de 56 clubs van NEOS West Vlaanderen, die op zijn beurt een afdeling is van NEOSVZW Nationaal, die in het totaal meer dan 33000 leden telt
 2. ja, in Oostende, Koksijde, De Panne, Diksmuide en Veurne

 3. we onderscheiden 3 inrichters: wijzelf, onze provincie WVL en NEOS Natioaal; naargelang van de organisator verschillen de deelnemingsvoorwaarden

 4. 4. bij Neos Nieuwpoort ( NN)  onderscheiden we  2 soorten : enerzijds  "de open deur" activiteiten, voor iedereen toegankelijk  waarvoor geen inschrijvingen noodzakelijk zijn en ter plekke wordt betaald, en anderzijds gelegenheden waarvoor wel inschrijving EN betaling op voorhand noodzakelijk zijn

 5. de inkom voor NNleden wordt bij de open deur activiteiten zo laag mogelijk gehouden en dekt uitsluitend  de externe kosten: spreker, koffieonthaal, receptie acheraf , zaalhuur en zaaltechnieker; normaliter bedraagt dat niet meer dan 10 €/p;  aan de niet-leden wordt 5 € extra gevraagd 

 6. voor daguitstappen, BBQ, Kaas en Wijn,  enz.. wordt de kostprijs aangerekend voor NNleden en 5€ extra voor de vrienden en familie; voor kids is er altijd een gereduceerde prijs( ca 50 % );  bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers  zal voorrang verleend worden aan de leden; de niet-leden komen in dat geval op een wachtlijst.  

 7. deze activiteiten zijn uitsluitend voorbehouden aan leden; de kostprijs is ad hoc; voor verre bestemmingen ( Brussel, Antwerpen) is het transport inbegrepen; op tijd inschrijven en betalen is noodzakelijk;

mededeling in verband met het onderscheid tussen activiteiten waarvoor ingeschreven en betaald moet worden en annulaties :

 1. alle activiteiten ingericht door Neos Nationaal ( NNat) en /of Neos West -Vlaanderen (NWV) zijn uitsluitend voorbehouden voor leden; in de tabel hieronder staat het aantal kaarten die wij op voorhand besteld hebben en hun prijs; ook wordt de uiterste datum van verkoop vermeld. De verkochte kaarten worden niet terugbetaald bij annulatie na de uiterste datum van verkoop, daar wij dan ook deze kaarten al hebben moeten betalen. De enige oplossing is dan de kaarten doorgeven aan vrienden en /of familie.
 2. voor wat onze eigen activiteiten (NN) betreft zijn de regels enigszins anders. We onderscheiden 3 categorieën.
 3. tot de eerste categorie behoren activiteiten die uitsluitend voorbehouden zijn voor leden en gratis zijn; de Nieuwjaarsreceptie is er zo één. Hiervoor moet er niets op voorhand gedaan worden: de deuren staan wijd open voor alle leden.

 4. de tweede categorie omvat activiteiten waarvoor op voorhand moet betaald worden; meestal zijn de plaatsen hiervoor beperkt. We hebben hiervoor een ledenprijs bepaald op basis van de kosten/overeenkomsten die wijzelf hebben tov van inrichtende derden of toeleveranciers: denk maar aan de BBQ, het bezoek aan Ter Duinen of een busuitstap. Ook vrienden en kennissen die (nog) geen lid zijn, zijn welkom. Zij moeten evenwel 5 € extra betalen/p en kunnen bij overboeking op een wachtlijst geplaatst worden volgens het principe "first in, first out".

 5. de derde categorie zijn alle spreekbeurten die in het CC Ysara en per uitzondering in het CC City worden gehouden. Zij zijn wat wij noemen " open deur" events en iedereen is welkom. Het aantal plaatsen is niet beperkt. De niet-leden betalen 5 € meer dan de leden. Er moeten geen reserveringen of vooruitbetalingen uitgevoerd worden: alle betalingen gebeuren ter plekke aan het onthaal in cash. De leden worden verzocht hun lidkaart bij zich te hebben en te tonen op verzoek


 6. Annulaties worden integraal terugbetaald voor zover wij zelf niet hebben moeten voorschieten of reeds betaald hebben aan onze leveranciers of inrichtende derden

.