Onze Kerstquiz was, denken wij, geslaagd; meer deelnemers dan het jaar ervoor; het resultaat was ook beter dan in 2018; een gemiddelde score van 65 % op 80 dia's met elk 2 vragen; de winnaars hebben 72 % gehaald; er waren 19 vragen waarop iedereen correct geantwoord heeft; geen enkele nulvraag en slechts 14 vragen met een score 1 of 2.


Volgend jaar opnieuw de vrijdag vóór de Kerst; ongeveer dezelfde formule waarbij rekening gehouden wordt met jullie commentaren achteraf; noteer alvast dat deze quiz volledig gratis blijft als ledenevent, net zoals de Nieuwjaarsreceptie begin  januari

gelet op....het enthousiasme waarmee jullie hebben deelgenomen aan de 1ste editie van de NN Beeldquiz in 2018,  hebben wij weerom de vrijdag vóór de Kerst een ledenquiz gehouden waarop er meer dan 40 deelnemers waren; het was een succes en zet ons aan om dit event telkenjare te organiseren.

De 2 andere laureaten

De winnaars samen met Fred

Wij hebben het genoegen gehad om de Voorzitter van Neos West-Vlaanderen en een dame van Neos De Panne te mogen verwelkomen; wij hopen dat ook zij een aangename namiddag hebben beleefd

 NB: de quiz van 2019 is integraal beschikbaar voor de leden; we kunnen die opsturen via Wetransfer zodat je die thuis kan naspelen;  een e-mailtje naar zwf1302@gmail.com volstaat