3. voorlopig programma 2021  1ste halfjaar dd 03/08/20