pagina 2:  programma 2019   dd 17/02/19

in februari

in maart

* Patrick DE GROOTE (Hasselt, 1958): licentiaat en aggregatie
aardrijkskunde (1979), Doctor in de Wetenschappen (1986)(KUL). Assistent KU Leuven, docent "Toerisme"
Coloma-Instituut Mechelen, Adviseur Toe­risme
Vlaamse Gemeen­schapsmi­nister. Vanaf 1987 assistent,
docent en hoogleraar Universiteit
Hasselt
. In 2016 met emeritaat. Onderzoeksprojecten in de domeinentoerisme,
beleid, transport. Lezingen voor tal van universiteiten, verenigingen en cruises. Vermeld in "Who's Who in the World" en in"Wie is Wie in Vlaanderen"

* Belangrijkste publicaties: "De Belgische Hotelsector", "Panorama op Toerisme., "Ronde
van België",
Toeristisch-Recreatieve
Atlas van België"
, "Van Mesopotamië
tot Irak"
, "Demografie en Samenleving", "GEO-ECONOMIE", "België en de
Expo's",
« Gastronomisch toerisme & Michelin».


in april

Verenigingen

Belgische natuurkundige vereniging

Verbond der Vlaamse Academici VVA

 AIG  Algemene Vereniging Van Ingenieurs van de RUG;  Afd.. Gent

ontwerper en webmaster van de VVA-website

Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs

Probus Gent-Roeland

Hobby's:       
Muziek (basgitarist) - geeft voordrachten over
bluesmuziek.       
Luchtvaart (virtuele piloot
) - geeft voordrachten over luchtvaart.       
Auteur van thrillers (nu reeds vijf boeken)


CV - (Ro)Bert Vandenberghe

       
Universiteit Gent (Rijksuniversiteit Gent)
Licentiaat Natuurkunde (1968)       
>Interim-leraar Wiskunde-wetenschappen in
Sint-Leocollege te Brugge (1968-69)      
>Teruggekeerd naar de universiteit als assistent en
gedoctoreerd (1975) (onderbroken door 12 maanden legerdienst 1970 - 71)        
>Daar blijven hangen en universitaire carrière
gestart: eerstaanwezend assistent -
werkleider - docent - hoofddocent - hoogleraar - gewoon hoogleraar,aanvankelijk in het Laboratorium voor Magnetisme, later Vakgroep Subatomaire en
stralingsfysica.

Onderwijs:        
"Algemene fysica"
"Thermische Fysica" 
"Gevorderde magnetisme" 
      
Buitenlandse universiteit: Université de Lubumbashi, Zaire (Congo);

Auteur of coauteur van 167 wetenschappelijke
artikels en diverse hoofdstukken in boeken        
Deelname aan 45 internationale conferenties
waarvan 13 op uitnodiging

Dienstverlening:       
Lid / secretaris van diverse raden en jury's       
Universitaire coördinator voor Gent i.v.m. de
Vlaamse Wetenschapsweek (2000 - 2006)       
Promotor van studierichting 'Fysica' op
infodagen en Rotary Loopbaanacties (1998 -2007)       
Stichter en uitgever van het wetenschappelijk
tijdschrift 'Physicalia Magazine' (Belgische Natuurkundige Vereniging) (1978 -
2008)

1 okt 2008 met pensioen       
Nog verder vrijwillig wetenschappelijk onderzoek
(doctoraatstudent)

1 okt 2011 einde universitaire activiteiten


in mei: 3 super events met een beperkt aantal plaatsen; nu al inschrijven is mogelijk en wijs

mededeling: we vernemen dat slechts 20 mensen kunnen deelnemen omwille van verzekeringskwesties

korte diapresentatie:

1ste dag is volgeboekt!  vanaf nu is het enkel mogelijk in te schrijven op 2de dag , nl. op 07/06

in juni

op 21/06 wandeling langs de Orlent- en Orbanpromenade met kunstzinnige gids; vertrek om 14:00 aan de Vismijntoren

in juli gaan we allemaal naar het strand

verder in 2019

tweede grote NN- BEELD QUIZ in Ysara; weerom vlak voor Kerstmis, nl op vrijdag 20 december 2019

60 ludieke en meer serieuze beeldvragen te beantwoorden in groepen van  4 personen


net zoals in 2018 opnieuw een zomerse BBQ op zondag  11 augustus; op de terreinen en installaties van Sport Vlaanderen langs de havengeul

Brigitte Balfoort
Brigitte Balfoort

op 20/09 komt de gekende VRT journalist en docent  Peter Verlinden ons spreken over z'n belevenissen in de Congo ( eventueel vergezeld door zijn echtgenote)


op 18/10 laat Brigitte Balfoort ons meekijken achter de schermen van het Belgische koningshuis.

Als we de 185- jarige geschiedenis van onze dynastie bestuderen, ontdekken we tal van
verhaallijnen die de basis van boeiende romans hadden kunnen vormen.

Het zijn verhalen over politiek, relaties, macht en natuurlijk ook over glamour

we eindigen  het jaar in schoonheid; op 13/12 komt Fred Brouwers  ons pittige anekdotes vertellen uit zijn ruime muziekwereld


Hoe zullen wij leven in 2091 ? Speelse spreekbeurt door

Peter van Hees op 22/11/2019; om door te vertellen aan onze achterkleinkinderen