pagina 2:  programma 2019   dd 21/04/19

in april

Verenigingen

Belgische natuurkundige vereniging

Verbond der Vlaamse Academici VVA

 AIG  Algemene Vereniging Van Ingenieurs van de RUG;  Afd.. Gent

ontwerper en webmaster van de VVA-website

Vereniging van Vlaamse Misdaadauteurs

Probus Gent-Roeland

Hobby's:       
Muziek (basgitarist) - geeft voordrachten over
bluesmuziek.       
Luchtvaart (virtuele piloot
) - geeft voordrachten over luchtvaart.       
Auteur van thrillers (nu reeds vijf boeken)


CV - (Ro)Bert Vandenberghe

       
Universiteit Gent (Rijksuniversiteit Gent)
Licentiaat Natuurkunde (1968)       
>Interim-leraar Wiskunde-wetenschappen in
Sint-Leocollege te Brugge (1968-69)      
>Teruggekeerd naar de universiteit als assistent en
gedoctoreerd (1975) (onderbroken door 12 maanden legerdienst 1970 - 71)        
>Daar blijven hangen en universitaire carrière
gestart: eerstaanwezend assistent -
werkleider - docent - hoofddocent - hoogleraar - gewoon hoogleraar,aanvankelijk in het Laboratorium voor Magnetisme, later Vakgroep Subatomaire en
stralingsfysica.

Onderwijs:        
"Algemene fysica"
"Thermische Fysica" 
"Gevorderde magnetisme" 
      
Buitenlandse universiteit: Université de Lubumbashi, Zaire (Congo);

Auteur of coauteur van 167 wetenschappelijke
artikels en diverse hoofdstukken in boeken        
Deelname aan 45 internationale conferenties
waarvan 13 op uitnodiging

Dienstverlening:       
Lid / secretaris van diverse raden en jury's       
Universitaire coördinator voor Gent i.v.m. de
Vlaamse Wetenschapsweek (2000 - 2006)       
Promotor van studierichting 'Fysica' op
infodagen en Rotary Loopbaanacties (1998 -2007)       
Stichter en uitgever van het wetenschappelijk
tijdschrift 'Physicalia Magazine' (Belgische Natuurkundige Vereniging) (1978 -
2008)

1 okt 2008 met pensioen       
Nog verder vrijwillig wetenschappelijk onderzoek
(doctoraatstudent)

1 okt 2011 einde universitaire activiteiten


in mei: 4 super events waarvan 3 met een beperkt aantal plaatsen; nu al inschrijven is mogelijk en wijs

mededeling: we vernemen dat slechts 20 mensen kunnen deelnemen omwille van verzekeringskwesties; nog 1 plaats vrij

inschrijven door betaling op BE24 7360 3451 0038 vóór 25 april

2 de dag voor de uitstap naar Oostende op vrijdag 07/06

zie ook de blog van Josyane : www.josyanevanhoutte.be

in juli gaan we allemaal naar het strand

in augustus 2019

tweede grote NN- BEELD QUIZ in Ysara; weerom vlak voor Kerstmis, nl op vrijdag 20 december 2019

60 ludieke en meer serieuze beeldvragen te beantwoorden in groepen van  4 personen

zie ook aparte blog voor de quiz

www.nnquiz.be


Pieter Boussemaere op 06/09 over HET KLIMMAAT

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-je-bed show, een wereldprobleem waar je zelf
weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen? Mogelijk doe je al vanalles. Alleen, helpt het ook echt?  Want over klimaatoplossingen circuleren de wildste verhalen. Zo hameren sommigen vooral op consuminderen. Anderen focussen uitsluitend op technologische
redmiddelen. Nog anderen beweren dat gelijk welke actie nutteloos is. En wat  met veel gestelde vragen als: is elektrisch rijden, kernenergie of
houtverbranding nu goed of slecht voor het klimaat? En hoe breng je de klimaatkwestie ter sprake zonder meteen weggezet te worden als 'groene'?op 20/09 komt de gekende VRT journalist en docent  Peter Verlinden ons spreken over z'n belevenissen in de Congo ( eventueel vergezeld door zijn echtgenote)


op 18/10 laat Brigitte Balfoort ons meekijken achter de schermen van het Belgische koningshuis.

Als we de 185- jarige geschiedenis van onze dynastie bestuderen, ontdekken we tal van
verhaallijnen die de basis van boeiende romans hadden kunnen vormen.

Het zijn verhalen over politiek, relaties, macht en natuurlijk ook over glamour


we eindigen  het jaar in schoonheid; op 13/12 komt Fred Brouwers  ons pittige anekdotes vertellen uit zijn ruime muziekwereld


Onze Wereld
in 2091 Fast Forward into the Future

Peter van Hees op 22/11/2019

Het speculeren over de
toekomst is een bijzonder boeiende bezigheid: geen waarzeggers of kristallen bol, maar onze gedachten laten gidsen door "science facts": een gezonde realiteitszin waarin huidige trends, technologische vooruitgang, medische doorbraken en andere feiten aan de basis liggen.

Aan de hand van een
lange lijst concepten lopen wij door een tijdslijn van de toekomstige
geschiedenis. De presentatie geeft je inzicht waar de wereld naar toe gaat. Het doel van de presentatie is eenvoudig: iedereen inspireren met de inzichten in talloze opportuniteiten die in de toekomst op ons kunnen/zullen af komen.

Ben je klaar voor deze
wervelwind?