pagina 15 :  OVERZICHT  sep 2019-dec 2020

omwille van omstandigheden jullie allemaal bekend is onze Algemene Leden Vergadering 2019-2020 niet kunnen doorgaan. We houden eraan hier in het kort een overzicht te geven  van onze werking sep 2019 tot dec 2020.

Historisch overzicht van alle zaken die wij zelf hebben ingericht vanaf onze start in 2016 (zonder de activiteiten die wij gevolgd hebben ingericht door Neos West-Vlaanderen en Neos Nationaal) 

Lijst van de publicaties: 

> Beeldhouwwerken in Nieuwpoort

> Panamakanaal

> Gevelwandeling door Nieuwpoort Stad

> Wandeling door Nieuwpoort Bad

> Stormen en Overstromingen

al deze publicaties zijn beschikbaar bij Fred via  zwf1302@gmail.com 

Graag eventuele feed-back; ook alle suggesties zijn welkom !  dit kan via onderstaand online formulier.

Er waren 23 activiteiten voorzien tussen 01/09/19 en 31/12/20 gespreid over 16 maanden. 14 ervan hebben wij moeten  aflassen omwille van Covid-19. Voor sommige werden al inschrijvingen geboekt. Iedereen werd terugbetaald. Alle sprekers werden op tijd verwittigd alsook alle  externe organisaties waarmee wij een overeenkomst hadden  afgesloten. Wij hebben geen extra externe kosten gehad omwille van al die wijzigingen. Intern moest veel gewerkt worden om alles te doen en te herdoen waardoor de algemene kosten hoger zijn dan gedurende de voorbije jaren. Voeg daarbij dat er geen inkomsten waren. Wij hebben gelukkig kunnen genieten van een extra betoelaging vanwege het Vlaamse Gewest en van de Stad Nieuwpoort, waarvoor dank. Verder vinden jullie de cijfers en bijkomende uitleg.

Veel sprekers hebben de wens uitgedrukt om in betere tijden bij ons langs te komen. Wij  wachten op het terug openen van Ysara om hen opnieuw te contacteren.

Ook hebben wij 3 van ons toppers moeten uitstellen: de 4de editie van ons Kaas-en Wijnfestijn, de 4de editie van onze zomerse BBQ en de 3de editie van onze NN Quiz . Zij komen zeker terug aan de beurt.

Slechts één activiteit kon doorgaan gedurende de sperperiode, nl. een wel gesmaakte wandeling door het natuurpark van de IJzermonding. Een opsteker, eventueel te herdoen bij verlenging van het verbod op indoor events.

Wij hebben er ook aan gehouden om via deze blog www.nnblog.be  en via onze website www.neosvzw.be/nieuwpoort   en  onze Facebook pagina "neos-nieuwpoort" met  met elkaar in contact te blijven.  Wij hebben er 5 publicaties  in opgenomen alsook en een korte zomerquiz . Deze publicaties zijn nog steeds beschikbaar op deze blog en op de website.- zie lijst hiernaast.

Voor het ogenblik hebben wij 204 leden waarvan de helft zijn bijdrage voor 2021 al betaald heeft. Wij begrijpen de aarzeling om te hernieuwen, maar vertrouwen erop dat dit zal geschieden in de komende weken.

De gemiddelde leeftijd van alle leden is 72 jaar en er zijn 58 % vrouwen en 42 % mannen lid.

Wij streven ernaar om jongere senioren aan te spreken. We rekenen hierbij op jullie medewerking.

Het bestuur is ongewijzigd gebleven: namen , functies en contactadressen bevinden zich op de pagina 1 Startpagina.

Aanvullende kandidaten zijn welkom met een positieve discriminatie  in het voordeel van het vrouwelijk geslacht dat overweg kan met computers ( Office of dergelijke).

Het financiële plaatje zit er als volgt uit:   

terug naar startblad