pagina 2    dd  16/10/18    Jaarprogramma 2018

    op vrijdag 19 oktober 2018 in de CC CITY om 14:00 komt ex-VRT reporter Bert De Craene ons spreken over het Rusland van Tsaar Poetin

iedereen welkom 10/15 €    open deur

TSAAR POETIN

Rusland is de laatste tijd niet meer weg te denken uit
de actualiteit (inlijving van de Krim, de tussenkomst in Oekraïne, in Syrië) en
het blijft voor velen in het westen een geheimzinnig land van ondoorgrondelijke plannen en politiek.

Rusland zucht onder de sancties o.m. van de Europese
Unie, maar Poetin geeft geen krimp. Hij heeft immers een plan met "moedertje Rusland".

Het uiteenspatten van de Sovjet-Unie in 1991 noemde hij ooit de
grootste ramp die Rusland kon overkomen. Misschien wil hij met zijn agressieve politiek de Russen weer het gevoel geven dat ze meetellen in de internationale politiek. Ook de tussenkomst van Rusland in de Syrische burgeroorlog aan de zijde van Assad onder het mom van strijd tegen het terrorisme roept vragen op in het Westen

Of dat de goede manier is valt te betwijfelen, maar
Poetin trekt zich van het Westen niets aan, zoals Rusland altijd al een haat-liefdeverhouding met de rest van de wereld heeft gehad.

Bert De Craene doorkruiste als Vrt-Journalist 25 jaar
lang de voormalige Sovjetunie en het huidige 'democratische' Rusland.


Hij leerde er veel mensen kennen die hem hielpen een grondig beeld te krijgen van de Russische samenleving. Hij vertelt met passie
en humor over het moderne Rusland en haar onvoorspelbare leiders en doorspekt zijn voordracht met zelf beleefde gebeurtenissen, verhalen en getuigenissen van de vele Russen die hij in die periode leerde kennen. Ook de zwarte Russische
humor komt aan bod... en gaat daarbij de vragen die de hele wereld bezighouden niet uit de weg.


open deur/iedereen welkom

10/15 €

Vrijdag 7 december 2018

spreekbeurt over J. S. Bach met tal van muziekfragmenten , in Ysara om 14:00 door Jos Meersmans aan wie we een leuke herinnering hebben met zijn spreekbeurt in 2017 over Mozart

op 21/12/2018 : 1ste NN Beeldquiz voor ploegen van 3  personen

voorbeelden